So sánh sản phẩm

Hội diễn bắt đầu

Ngày đăng : 11:33:45 25-11-2017
Tán bàng xanh lối ngõ
Gõ Kiến ngồi chấm thi
Bươm Bướm vàng lên múa
Muôn đốm sáng lập loè

Ban nhạc chơi đờn gió 
Trưởng ban là Bồ Chao
Dung dăng đàn ong thợ
Bay ra nghiêng cánh chào.

Hình như đầu ngọn cỏ 
Hạt sương rụng bất ngờ
Diễn viên và khán giả
Đều lo trời sắp mưa.

Chuồn chuồn nâu sốt sắng 
Bảo nhau bay thật cao
Thế là trời lại nắng
Và hội diễn bắt đầu.

(Duy Quế) 
Tags:
0915.04.79.79

Top

Chat Facebook