So sánh sản phẩm

Hãy Kể Nhanh

Mục đích
- Củng cố hiểu biết của trẻ về thái độ qua những việc con người cần làm đối với cây cối.
- Rèn phản xạ nhanh.
- Cung cấp hiểu biết của trẻ về vấn đề trên ở mọi lúc, mọi nơi trong mọi tình huống.

Chuẩn bị
- Một quả bóng.


Cách chơi
- Cô và trẻ ngồi theo vòng tròn. Cô nói hiện tượng và ném bóng đến trẻ nào, trẻ đó nói hành động, công việc và thái độ cần thể hiện đối với cây cối.
- Ví dụ: 
Cô nói: Cây héo - Trẻ nói: Tưới nước cho cây; Cô nói: Cây có sâu bọ phá hoại - Trẻ nói: Bắt sâu - Tương tự như vậy trò chơi có thể củng cố hiểu biết của trẻ về lợi ích sản phẩm được làm ra từ cây cối, hoa quả.

Tags:
0915.04.79.79

Top

Chat Facebook