So sánh sản phẩm

Đề tài: ĐÔI DÉP

Ngày đăng : 09:38:49 25-11-2017
MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Giúp cho trẻ biết thế nào là một đôi dép.
Kỹ năng: 
Chọn một đôi dép
Mang dép
Cất giày dép
Giáo dục: không vứt, quăng ném giày dép

Nhấn vào đây để tải bài giảng
Tags:
0915.04.79.79

Top

Chat Facebook