So sánh sản phẩm

CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG CHI BỘ TRƯỜNG MN HÀ HUY TẬP

Thời gian qua, Chi bộ trường MN thuộc Đảng bộ Phường Hà Huy Tập luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên mới; coi việc phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ chính trị thường xuyên nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của Chi bộ, phát triển mạnh về chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo và phát huy được tinh thần của mỗi quần chúng khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đến nay, tổng số đảng viên thuộc Chi bộ trường MN có 21 đồng chí.  
          Chi bộ luôn xác định công tác tạo nguồn phát triển đảng viên là công việc đầu tiên phải thực hiện. Chú trọng đẩy mạnh công tác phát triển nguồn phát triển đảng viên từ những hạt nhân quần chúng, đoàn viên Công đoàn, chi đoàn ưu tú tại tổ trong nhà trường,... Chỉ đạo các tổ chuyên môn, công đoàn quan tâm và có kế hoạch cụ thể giới thiệu nguồn kết nạp đảng viên; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong nhà trường, đặc biệt là Đoàn Thanh niên chủ động giáo dục, lựa chọn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho chi bộ.
           Trong buổi sinh hoạt định kỳ Chi Bộ được tổ chức vào ngày 2 tháng 4 năm 2018. Chi bộ đã kết nạp được thêm 2 đồng chí quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Thùy và Lê Thị Mai Anh đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Sau đây là một số hình ảnh buổi lễ kết nạp đảng viên mới

Nghi lễ chào cờ


Đ/C bí thư chi bộ trao quyết định kết nạp Đảng viên cho đ/c Lê Thị Mai Anh


Đ/C bí thư chi bộ trao quyết định kết nạp Đảng viên cho đ/c Nguyễn Thị Thùy
Tags:
0915.04.79.79

Top

Chat Facebook